Jesteśmy na:     logo facebook   logo youtube

Pierwsza wzmianka o wsi Dobrzyjałowo pochodzi w 1407 roku. Parafia i pierwszy drewniany kościół p.w. bp Stanisława zostały ufundowane w 1425 roku. Ochroną konserwatorską chronione jest historyczne rozplanowanie przestrzenne osady.

 

Kościół parafialny p.w. św. Stanisława, obiekt wpisany do rejestru zabytków.

 

Kościół wzniesiony w 1860 roku, poważnie uszkodzony podczas I wojny światowej, odbudowany w 1924 r. rozbudowany i przebudowany w latach 90-tych XX wieku. Budowla murowana z cegły, otynkowana, na fundamencie kamienno-ceglanym, nawa główna na planie prostokąta, z półokrągła absydą od strony wschodniej i dwiema dobudowanymi nawami bocznymi. Dach dwuspadowy, obecnie nakryty blachą ocynkowaną, pomalowaną farbą olejną; nad absydą zwieńczony sygnaturką, nad wejściem wieżą.

 

Dobrzyjałowo - kościół  


 

Plebania kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława, obiekt wpisany do rejestru zabytków. 

Budynek zbudowany w 1885 roku, przebudowany w 1911 r. Budowla murowana, na fundamencie kamiennym, otynkowana, wzniesiona na planie prostokąta, z lekko wysuniętym gankiem w elewacji frontowej. Dach dwuspadowy pokryty obecnie blacha ocynkowaną, pomalowaną farbą olejną.

Dobrzyjałowo - plebania

 


 

 Ogrodzenie terenu kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława, obiekt wpisany do rejestru zabytków.

 

Mur wzniesiony z kamieni polnych wzmocnionych zaprawą cementową, z bramą w części zachodniej, na osi kościoła i furtkami bocznymi od południa i północnego-wschodu. Wzdłuż muru starodrzew. Ogrodzenie przebudowana podczas rozbudowy kościoła w latach 1992-1994.

Dobrzyjałowo - ogrodzenie tereny plebanii

 


 

 Cmentarz parafialny, rzymskokatolicki, obiekt wpisany do rejestru zabytków.

 

Cmentarz grzebalny, parafialny, założony w pierwszej połowie XIX wieku. Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1866 roku zlokalizowany jest na zachód od kaplicy cmentarnej.

Cmentarz założony na planie prostokąta, z główną aleją na krótszej osi. Układ grobów rzędowy, ze wschodu na zachód, bez wydzielonych kwater. 

Dobrzyjałowo - cmentarz 

Dobrzyjałowo - cmentarz 


 

 Kapliczka cmentarna, obiekt wpisany do rejestru zabytków.

 

Budowla wzniesiona w 1869 roku, wielokrotnie remontowana. Budynek murowany z cegły, na niskim kamiennym fundamencie, otynkowany. Wzniesiony na planie prostokąta, z wysokim dwuspadowym dachem obecnie pokrytym eternitem.

Dobrzyjałowo - kapliczka cmentarna

 


 

Cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej, obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

 

Cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej. Założenie w formie pagórka, na planie kwadratu z metalowym (obecnie) krzyżem na szczycie. Z dwu stron pagórka rosną dwa kilkudziesięcioletnie kasztanowce.

Dobrzyjałowo - cmentarz wojenny

Urząd Gminy Piątnica

ul. Stawiskowska 53

18-421 Piątnica Poduchowna

e-mail: ugpiatnica@doc.pl

telefon: 86 216 24 76

fax: 86 218 24 56

Numer konta do opłat:
Hexa Bank Spółdzielczy
68 8762 0009 0000 1270 2000 0020