phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj
Autor: Gmina Piątnica

Św. Piotr uśmiecha się do jadących

W dniu 16 listopada 2017 r. odebrane zostały prace wykonane przy realizacji przedsięwzięcia obejmującego odrestaurowanie kapliczki Św. Piotra w miejscowości Jeziorko.

Kapliczka, według inskrypcji umieszczonej na tablicy żeliwnej wmurowanej w jej przednią ścianę, pochodzi z 1852 roku, została ufundowana przez Piotra i Rozalię Kowalewskich. W dokumentacji konserwatorskiej czytamy „Odlewy żeliwne zdobiące kapliczkę, jak i sama figura Św. Piotra wykuta z pińczowskiego wapienia świadczą o dużym kunszcie rzemiosła.” i dalej: „Elementy żeliwne pokryte grubą warstwą korozji i resztek farby. Element promieni oddzielających pasyjkę od krzyża pozostał jedynie w formie szczątkowej. (…) brak kul na narożach dachu. Figura Św. Piotra z widoczną destrukcją powierzchni kamienia. Końcówki szat, dłonie i klucz z widocznymi ubytkami wysypanego kamienia. (…) pierwotnie figura nie była malowana, a przemalowania powstały przy okazji kolejnych napraw, jakie wykonywano (…) większość cegieł zwietrzała.”. Jak wynika z opisu, czas na restaurację był najwyższy. Nie bez powodu, konserwacja tej zabytkowej kapliczki stanowiła, w szczególności dla mieszkańców Jeziorka, bardzo ważny w ich życiowej przestrzeni przedmiot starań. Z uwagi na ważką wartość obiektu: zabytkową, kulturową, religijną i społeczną władze Gminy Piątnica uznały przedmiot dążeń mieszkańców za godny wsparcia i zaangażowania posiadanych sił i środków. Realizacja przedsięwzięcia wymagała przeprowadzenia wielu procedur, gdyż w momencie jego zgłoszenia do realizacji w 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego z budżetu Gminy Piątnica, grunt pod kapliczką był własnością osób prywatnych. Jednakże dobra wola wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób miały styczność ze sprawą, doprowadziła do sfinalizowania restauracji zabytku. Właściciele rzeczonej nieruchomości – Państwo Teresa i Krzysztof Zejer, przebywający od lat poza granicami kraju, zgodzili się na podział swojej nieruchomości i stawili się osobiście 19 kwietnia 2017 r. przed notariuszem by przenieść nieodpłatnie na rzecz Gminy Piątnica własność 9 m2 gruntu znajdującego się pod kapliczką i wokół niej, które Wójt – Krzysztof R. Kozicki nabył do gminnego zasobu nieruchomości. Notariusz – Tomasz Poreda zapoznawszy się z celem sporządzenia aktu notarialnego – zrezygnował z wynagrodzenia jakie otrzymałby za sporządzenie aktu notarialnego i pobrał za tę czynność dosłownie symboliczną kwotę - 1,00 złoty. Wszystkie procedury, w tym wyłonienie wykonawcy prac restauracyjnych oraz poniesienie kosztów remontu, zabezpieczyła Gmina Piątnica.

Dziś znowu cieszy oczy przejeżdżających zadbana kapliczka, w której figura Św. Piotra dzierżącego klucze do Nieba, która uzyskała po konserwacji zupełnie nowy dla współczesnych wygląd, mimo że – pierwotny, przypomina stare prawdy chrześcijańskiej wiary.

Dziękujemy raz jeszcze wszystkim osobom, które bezinteresownie wniosły wkład w doprowadzenie kapliczki do obecnego stanu, za ich dobrą wolę.

kapliczka.jpg

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020