phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Podpisana umowa pożyczki na rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w terenie gminy Piątnica

W dniu 8 grudnia 2017 r. Krzysztof Ryszard Kozicki – Wójt Gminy Piątnica wraz ze Zbigniewem Piotrowskim – Zastępcą Wójta oraz Katarzyną Chilińską - Skarbnik Gminy podpisali umowę pożyczki z Kazimierzem Kujdą – Prezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 1 633 991 zł. Zgodnie z umową pożyczka po połowie okresu spłaty zostanie częściowo umorzona.

Środki te będą przeznaczone na sfinansowanie inwestycji mającej na celu rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie naszej gminy. Już w I półroczu 2018 r. zostanie zbudowana sieć kanalizacyjna w celu przyłączeniu mieszkańców miejscowości Marianowo do systemu kanalizacyjnego oraz zbudowany zostanie kolektor ściekowy dla 12 gospodarstw w Piątnicy Włościańskiej.

Działania te mają na celu dostosowanie gminnej infrastruktury do potrzeb społeczności lokalnej oraz ochronę środowiska naturalnego naszej gminy przed zanieczyszczeniami, a także zachowanie walorów przyrodniczych terenu.

Pożyczka stanowić będzie element realizacji projektu pt. „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Piątnica w obszarze Aglomeracji Łomża”  na który Gmina przygotowała i złożyła wniosek o dofinansowanie na łączną kwotę około 7,7 mln zł. Wniosek został oceniony pozytywnie i powodu braku środków finansowych został umieszczony na liście rezerwowej.

Obecnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększył alokację dostępnych funduszy w ramach aplikowanego przez Gminę działania i stąd też wniosek Gminy Piątnica będzie dalej procedowany a wnioskowana pożyczka potraktowana będzie wtedy jako wkład własny Gminy.

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020