phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Podpisanie umowy na wykonanie inwestycji „Przebudowa ulicy Sadowej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w miejscowości Piątnica Poduchowna”

W dniu 30 marca 2018 roku w Urzędzie Gminy Piątnica podpisano umowę na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Sadowej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w miejscowości Piątnica Poduchowna”.

W ramach zawartej umowy wykonane zostaną roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Sadowej jako ciągu pieszo-jezdnego wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Piątnica Poduchowna, w obrębie działek nr 122/1, 125/6, 127/3, 142, 125/4, 136. Zakres robót obejmuje:

 • budowę kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem przykanalików i wpustów deszczowych,
 • przebudowę istniejącego hydrantu nadziemnego na podziemny,
 • budowę nowej konstrukcji ulicy Sadowej jako ciągu pieszo jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej,
 • budowę nowej konstrukcji drogi wewnętrznej o nawierzchni z kostki betonowej,
 • wykonanie cieku z kostki betonowej na ulicy Sadowej odprowadzającego wody opadowe do projektowanych wpustów

oraz inne prace towarzyszące wymagane do właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia.

Wykonawcą robót został Wiktor Chyczyński prowadzący działalność gospodarczą Zakład Drogowy „KAFIL” .

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020