phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Nowe Środki Unijne dla Gminy Piątnica

Ponad 140 000,00 zł na projekt pt:. "Przedszkolna Olimpiada Umiejętności na Strat’" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE. Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości rozwoju w zakresie nauk matematycznych- przyrodniczych, informatycznych, języków obcych i umiejętności uczenia się oraz kreatywności wśród dzieci w wieku przedszkolnym, a także rozwój kompetencji zawodowych z zakresie rozwijania u dzieci kreatywności i umiejętności uczenia się. W ramach projektu zorganizowane zostaną:  warsztaty matematyczno- przyrodnicze z działalnością badawczą, zajęcia języka angielskiego, zajęcia artystyczne, zajęcia informatyczne, zajęcia wspierające umiejętności uczenia się, szkolenia nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności u dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy.

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020