phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Zmodernizowana ul. Sadowa w Piątnicy Poduchownej

W dniu 28 lipca 2018 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji pn.  „Przebudowa ulicy Sadowej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w miejscowości Piątnica Poduchowna”

w ramach którego wykonano m.in. kanalizację deszczową wraz z wykonaniem przykanalików i wpustów deszczowych, przebudowę istniejącego hydrantu nadziemnego na podziemny, budowę nowej konstrukcji ciągu pieszo jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej,  wykonanie cieku z kostki betonowej odprowadzającego wody opadowe do zaprojektowanych wpustów. Koszt całkowity inwestycji to 541 200,00 zł. Roboty wykonano zgodnie z umową i odebrano bez uwag, co potwierdzone zostało w Protokole ostatecznego odbioru robót, podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej realizacji tej inwestycji.

 

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020