phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - Organizacja procesu szkolenia oraz udział w rozgrywkach ligowych zawodników Fortów Piątnica PZPN

Dnia 7 września 2018 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

 i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), na realizację zadnia publicznego realizowanego przez Gminy Klub Sportowy ,,Forty Piątnica’’ w Piątnicy pn. ,,Organizacja procesu szkolenia oraz udział w rozgrywkach ligowych zawodników Fortów Piątnica PZPN’’

 

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

 

Wszelkie uwagi do ofert należy zgłaszać do Urzędu Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53,

18-421 Piątnica Poduchowna do pracownika ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi - Mileny Leszczyńskiej (pokój nr 1) lub e-mali: ugpiatnica@gminapitanica.pl w terminie do dnia  17 września 2018 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Załączniki do pobrania:

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020