phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektów statutów sołectw

O B W I E S Z C Z E N I E

o konsultacjach społecznych dotyczących projektów

statutów sołectw

 

     Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), §11 ust. 2 uchwały Rady Gminy Piątnica Nr 47/VII/03 z dnia 1 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 4287) oraz uchwały Rady Gminy Piątnica Nr 192/XLI/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2992)  informuję, że zostaną przeprowadzone konsultacje w celu zasięgnięcia opinii na temat projektów statutów sołectw z mieszkańcami wsi Budy Czarnockie, Budy-Mikołajka, Choszczewo, Czarnocin, Dobrzyjałowo, Drozdowo, Drożęcin-Lubiejewo, Elżbiecin, Górki-Sypniewo, Górki-Szewkowo, Guty, Kalinowo, Kalinowo-Kolonia, Kałęczyn, Kisielnica, Kobylin, Kosaki, Kownaty, Krzewo, Marianowo, Motyka, Murawy, Nagórki, Niewodowo, Nowe Krzewo, Nowy Cydzyn, Olszyny, Olszyny-Kolonia, Pęza, Piątnica Poduchowna, Piątnica Włościańska, Poniat, Rakowo-Boginie, Rakowo-Czachy, Rządkowo, Stary Cydzyn, Stary Drożęcin, Taraskowo, Truszki, Wyłudzin, Wyrzyki, Zabawka, Żelechy.

Konsultacje będą prowadzone w okresie od 28 września 2018 r. do 19 października 2018 r.

 

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy wyżej wymienionych wsi wpisani do rejestru wyborców Gminy Piątnica.

Opinie w przedmiocie projektu należy wyrazić poprzez:

 • udział w spotkaniach konsultacyjnych:

DATA:

GODZ.:

MIEJSCOWOŚĆ:

MIEJSCE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO:

5.10.2018 (piątek)

17.00

Budy Czarnockie

była szkoła

6.10.2018 (sobota)

15.00

Rakowo-Boginie

remiza

7.10.2018 (niedziela)

15.00

Elżbiecin

altana

8.10.2018 (poniedziałek)

18.00

Kalinowo

remiza

10.10.2018 (środa)

17.00

Kosaki

remiza

10.10.2018 (środa)

19.00

Krzewo

remiza

11.10.2018 (czwartek)

15.00

Drożęcin-Lubiejewo

u Sołtysa

15.10.2018 (poniedziałek)

18.00

Górki-Sypniewo

była szkoła

16.10.2018 (wtorek)

15.00

Wyrzyki

remiza

16.10.2018 (wtorek)

17.00

Kownaty

remiza

17.10.2018 (środa)

18.00

Olszyny

remiza

18.10.2018 (czwartek)

18.00

Czarnocin

remiza

 

 • wypełnienie formularza zgłaszania uwag, opinii i wniosków dostępnego na stronie internetowej Gminy Piątnica: gminapiatnica.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminapiatnica.pl, oraz w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica, 18-421 Piątnica Poduchowna ul. Stawiskowska 53 w Kancelarii (pokój nr 8, parter).

 

Wypełnione formularze zgłaszania uwag, opinii i wniosków, należy złożyć za pośrednictwem wybranego kanału komunikacyjnego:

1)  w Kancelarii Urzędu Gminy Piątnica (pokój nr 8, parter), 18-421 Piątnica Poduchowna ul. Stawiskowska 53;

2)  pocztą na adres: Urząd Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna,

3)  elektronicznie na adres skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /2007052/SkrytkaESP,

4)  elektronicznie na adres e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl .

 

Formularze zgłaszania uwag, opinii i wniosków złożone lub wysłane po 19 października 2018 r. (liczy się data nadania wynikająca ze stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.

 

Informacje z przeprowadzonych konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Piątnica, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń poszczególnych sołectw, w których przeprowadzano konsultacje.

 WÓJT

 Krzysztof Ryszard Kozicki

Załączniki do pobrania:

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020