phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych - 2019 r.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych – 2019 r.

1 marca 2019 r. rozpocznie  się rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), w zarządzeniu Nr 7.2019 Wójta Gminy Piątnica z dnia
31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica, na rok szkolny 2019/2020  oraz uchwale Nr 144/XXVI/2017 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica.

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły zostały ustalone następujące kryteria, punktacja oraz dokumentacja potwierdzająca kryteria:

1)  kandydat, który realizował obowiązkowe przygotowanie przedszkolne na terenie Gminy Piątnica - 50 pkt;

2)   kandydat pozostaje na utrzymaniu samotnego rodzica lub obojga rodziców pracującego(ych), prowadzącego(ych) gospodarstwo rolne, pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczącego(ych) się w systemie stacjonarnym - 40 pkt;

3)  kandydat, którego rodzeństwo już uczęszcza lub ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub szkoły podstawowej na terenie Gminy Piątnica - 30 pkt;

4) kandydat, którego co najmniej jedno z rodziców pracuje na terenie Gminy Piątnica - 20 pkt.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie wyżej wymienionych kryteriów są oświadczenia rodzica (rodziców).

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów, do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica na rok szkolny 2019/2020:

Lp.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMINY
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMINY                         W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 od 01.03.2019 r.
 do 12.03.2019 r.

 

od 06.05.2019 r.
do 13.05.2018 r.

 

2.

Prace Komisji Rekrutacyjnej - weryfikacja wniosków

od 13.03.2019 r.

do 26.03.2019 r.

od 14.05.2019 r.

do 27.05.2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

27.03.2019 r.

28.05.2019 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 28.03.2019 r.
do 03.04.2019 r.

 

od 29.05.2019 r.
do 04.06.2019 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

04.04.2019 r.

05.06.2019 r.

6.

Składanie do Komisji Rekrutacyjnej wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły

od 05.04.2019 r.

do 11.04.2019 r.

 

od 06.06.2019 r.

do 12.06.2019 r.

 

7.

Sporządzanie uzasadnień przez Komisję Rekrutacyjną

 

do 12.04.2019 r.

do 16.04.2019 r.

 

do 13.06.2019 r.

do 17.06.2019 r.

8.

Składanie przez rodziców/opiekunów prawnych odwołań od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej

 

od 17.04.2019 r.

do 23.04.2019 r.

 

 

od 18.06.2019 r.

do 24.06.2019 r.

 

9.

Rozpatrzenie odwołań od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej przez Dyrektora szkoły

do 24.04.2019 r.

do 30.04.2019 r.

od 25.06.2019 r.

do 01.07.2019 r.

 

* Wzory wniosków dostępne są w każdym przedszkolu i szkole podstawowej.

Do pobrania:

- Zarządzenie Nr 7.2019 Wójta Gminy Piątnica z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów, do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica, na rok szkolny 2019/2020.

- Uchwała Nr 145/XXVI/2017 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica.

Załączniki do pobrania:

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020