phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Informacja dla mieszkańców - Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i oczyszczalni przydomowych

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i oczyszczalni przydomowych

 

            Urząd Gminy w Piątnicy informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz.1454 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

 1. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych mających na celu opracowanie planu rozwoju sieci kanalizacyjnych,
 2. zbiorników bezodpływowych (szamb) w celu kontroli częstotliwości i sposobu ich opróżniania
 3. umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez wścieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

W związku z powyższym, za pośrednictwem Sołtysów wsi zostały rozdane druki zgłoszeń do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków, którą gmina  zobowiązana  jest prowadzić na  podstawie zapisów  ww. ustawy. Ponadto dane w  cz. II zgłoszenia  są  niezbędne  do celów statystycznych  i do ankiet.

Prosimy Mieszkańców Naszej Gminy o rzetelne podejście do sprawy i przekazanie wymaganych informacji poprzez wypełnienie druku zgłoszenia.

 

 

Przedsiębiorcy, którzy świadczą  usługi w zakresie  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piątnica:

 1. Usługi Asenizacyjne Zdzisław  Wierciszewski 698 678 445
 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łomży (86) 216-62-77
  (86) 216-62-78
 3. Usługi Transportowo-Budowlane (w tym asenizacyjne) Jesiotr Dariusz 511 103 197  
Załączniki do pobrania:

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020