phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj
Autor: Źródło grafiki: http://www.powiatprzeworsk.pl/

Informacja Wójta w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 7.2019
WÓJTA GMINY PIĄTNICA
z dnia 29 kwietnia 2019 r.


w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Piątnica

 


Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 2 maja 2019 r. - dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Piątnica.

§ 2. Dzień wolny, o którym mowa w § 1 zostanie odpracowany w sobotę – 11 maja 2019 r.

§ 3. Informacja o dniu wolnym zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Gminy Piątnica oraz poprzez opublikowanie na stronie internetowej Gminy Piątnica i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piątnica.


§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Gminy Piątnica.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Artur Wierzbowski

Załączniki do pobrania:

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020