phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Susza - rusza przyjmowanie wniosków o oszacowanie strat

Informujemy, że według 7 raportu IUNG w Puławach, który został ogłoszony 23 lipca 2019 r. stwierdzono wystąpienie stanu zagrożenia suszą rolniczą na terenie Gminy Piątnica dla kategorii gleby I - gleba bardzo podatna na suszę (piasek luźny-pl, piasek luźny pylysty - plp, piasek słabo gliniasty – ps, piasek słabo gliniasty pylysty –psp.).

 

W związku z powyższym rozpoczynamy procedurę przyjmowania wniosków o oszacowanie strat.

 

Uprawy zebrane przez rolników przed oględzinami Komisji nie będą brane pod uwagę przy szacowaniu strat.

Komisja będzie szacowała straty według kolejności złożonych wniosków.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica w pokoju Nr 10 i 11 oraz na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce „Klęski w rolnictwie”.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu (86) 215 21 70.

 

WAŻNE!

 

 • Dane we wniosku należy wypełnić na podstawie ostatecznego wniosku o płatności obszarowe składanego do ARiMR za 2019 r., którego kopię należy dołączyć do wniosku o szacowanie strat (załącznik obowiązkowy).
 • Na podstawie raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach klęską suszy na terenie gminy Piątnica zostały objęte następujące uprawy: 

zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.

 • Dla potrzeb sporządzenia protokołu z szacowania strat suszowych niezbędne są również dane w zakresie posiadanych zwierząt gospodarskich z podziałem na gatunki i grupy wiekowe

 

 

MONITORING SUSZY!

Zjawisko suszy jest monitorowane za pośrednictwem Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, w którym podawane są informacje o klimatycznym bilansie wodnym w okresach sześciodekadowych.

 

Ustalenia IUNG-PIB w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb dostępne są na stronie internetowej http://www.susza.iung.pulawy.pl – komunikaty te stanowią podstawę do potwierdzenia zagrożenia suszą dla danego regionu.

 

Wniodek do pobrania w załączeniu. 

Załączniki do pobrania:

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020