phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Piątnica

WÓJT GMINY PIĄTNICA OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY PIĄTNICA NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PIĄTNICA W 2019 R.

Zasady dofinansowania kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Piątnica określa uchwała Nr 46/VIII/2019 Rady Gminy Piątnica z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu udzielania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Piątnica.

Dotacja może zostać udzielona osobom fizycznym, będącym: właścicielami /współwłaścicielami/ lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, wytwarzającym ścieki bytowo-gospodarcze pochodzące z gospodarstwa domowego.

 

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji na podstawie złożonego wniosku. Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest poniżej oraz w Urzędzie Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, pokój nr 4.

Beneficjent na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może uzyskać dotację w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa i pół tysiąca złotych).

 

Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane od dnia 12 sierpnia 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. w Kancelarii Urzędu Gminy Piątnica, pok. nr 8.

Dotacje przyznawane będą według kolejności zgłoszeń spełniających wymogi formalne, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok budżetowy.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków.

 

Wójt Gminy Piątnica

Artur Wierzbowski

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020