phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Inwentaryzacja azbestu w Gminie Piątnica

Informujemy, iż w terminie od 10 sierpnia br. na terenie Gminy Piątnica przeprowadzona zostanie inwentaryzacja azbestu. Spis z natury i ocena stanu technicznego dotyczyć będzie wszelkich wyrobów azbestowych, które w większości stanowią pokrycia dachowe budynków oraz zdemontowane wcześniej płyty zalegające na posesjach.

Inwentaryzację przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy firmy Laboratorium Wiedzy, z siedzibą w Rudniku nad Sanem przy ul. Targowej 42.

Inwentaryzacja obejmie budynki stanowiące własność osób fizycznych i prawnych, na których zostanie stwierdzona obecność wyrobów azbestowych.

Wykaz danych, które będą zbierane podczas sporządzania inwentaryzacji: adres, nr działki, rodzaj, ilość wyrobów azbestowych oraz stopień pilności ich usunięcia.
Prosimy zatem Mieszkańców Gminy o udostępnienie posesji i umożliwienieupoważnionym ankieterom dokonania stosownych pomiarów, oględzin oraz udzielenie im niezbędnych informacji.

W przypadku posiadania zdemontowanych pokryć dachowych, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy pod nr telefonu: 86 215 21 62 lub z firmą Laboratorium Wiedzy pod nr telefonu: 720 789 310.
Posiadanie przez Gminę aktualnej inwentaryzacji wyrobów azbestowych jest niezbędne w celu pozyskiwania środków zewnętrznych na utylizację azbestu.

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020