phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Przypominamy, upływa termin płatności III raty podatku

Przypominamy, że w dniu 15 września 2019 r. upływa termin płatności III raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2019 r.

Wpłat można dokonywać do inkasenta (sołtysa) lub przelewem na indywidualny numery rachunku bankowego wskazany w decyzji w sprawie wymiaru podatku na   2019 r. lub w zawiadomieniu w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wszelkie informacje o stanie swoich zobowiązań z tytułu podatków, można uzyskać w pokoju nr 10, 11 lub pod numerem telefonu (86) 2152170.

Dziękujemy za terminowe uregulowanie należności.

WAŻNE!

Wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Piątnica zobowiązane są do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji. Przypominamy, iż wszelkie dane związane z aktualizacją liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości powinny być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (np. urodzenia, zgonu, przemieszczania się domowników, itp.)

Należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami w wysokości 11,60 zł.

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020