phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Ponad 2,3 mln dofinansowania dla Gminy Piątnica z Funduszu Dróg Samorządowych

Ponad 2,3 mln dofinansowania otrzyma Gmina Piątnica z Funduszu Dróg Samorządowych . Dwa wnioski, złożone przez Gminę Piątnica do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, uzyskały rekomendację premiera Mateusza Morawieckiego. Wnioski Gminy Piątnica otrzymają dofinansowanie na poziomie 60%. Łączna kwota dofinansowania to 2 338 827,96 zł na następujące zadania:
 1. Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Jeziorko gm. Piątnica”. Planowana wartość inwestycji 2 750 786,71 zł , dofinansowanie 1 608 994,07
Długość przebudowy drogi - 2064m
Zakres robót:
W ramach inwestycji planuje się wykonanie robót polegających na:
- budowie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego
- budowę i utwardzenie zjazdów w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania budowanych dróg z obsługą przyległych terenów
- wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych prefabrykatami betonowymi lub ulepszonych kruszywem łamanym
- budowę i przebudowę przepustów pod koroną drogi
- budowę rowów krytych, rowów odwadniających koronę drogi
- przebudowę przepustów pod zjazdami
- przebudowę odcinka sieci wodociągowej
- przebudowę kablowej sieci telefonicznej
- przebudowę napowierzchnej linii elektroenergetycznej wraz z demontażem oraz ustawianiem nowych słupów o linii kablowej nn
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia tj. teletechniki, sieci wodociągowej w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji
 
 
2. Przebudowa ciągów komunikacyjnych dróg gminnych w miejscowości Piątnica Poduchowna. Etap 1. Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Wesołej w miejscowości Piątnica Poduchowna wraz z przebudową skrzyżowania ww. ulic”.
Wartość inwestycji: 1 310 848,02, dofinansowanie: 729 833,89
Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
 • Rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej
 • Wykonanie obustronnych chodników
 • Przebudowę istniejących zjazdów z drogi na posesje
 • Wykonanie odwodnienia ulic – wpustów podłączonych przykanalikami do kanalizacji deszczowe

 

Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski, Z-ca Wójta Bogdan Bieńczyk, Sekretarz Gminy Piątnica Barbara Sobczyńska-Wanke wraz z pracownikami odpowiedzialnymi za przygotowanie projektu: Naczelnik wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej Ewą Szulc-Sulewską oraz Inspektor Katarzyną Modzelewską.

 

Na zdjęciu Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski, Z-ca Wójta Bogdan Bieńczyk, Sekretarz Gminy Piątnica Barbara Sobczyńska-Wanke wraz z pracownikami odpowiedzialnymi za przygotowanie projektu: Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej Ewą Sulewską-Szulc oraz Inspektor Katarzyną Modzelewską.

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020