phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Ruszył nabór deklaracji w ramach inwentaryzacji rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Obserwując aktualną sytuację na rynku tworzyw sztucznych i docierające głosy rolników o braku możliwości odbioru folii z gospodarstw rolnych, informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym Gmina przystępuje do sporządzenia inwentaryzacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Inwentaryzacja prowadzona będzie poprzez przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od rolników.

Także, prowadzący gospodarstwo rolne, zainteresowani sprawą na terenie Gminy Piątnica winni złożyć informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów na moment złożenia deklaracji. Druk deklaracji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Piątnica lub do pobrania w Urzędzie Gminy Piątnica w pok. 1.

 

Sposób składania informacji: Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna (kancelaria) osobiście lub pocztą do dnia 30.10.2019 r. włącznie.

 

UWAGA! Liczy się data wpływu deklaracji do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

 

Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.

 

Gmina realizowała będzie zadanie pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz po przeprowadzeniu wyboru wykonawcy zadania.

Załączniki do pobrania:

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020