phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Zapraszamy do udziału w Konkursie Historycznym pt. „Niezwykła historia rodziny Lutosławskich z Drozdowa”

Gmina Piątnica, Fundacja „Sztuk i Dialogu” oraz Muzeum Przyrody w Drozdowie zapraszają do udziału w Konkursie Historycznym pt. „Niezwykła historia rodziny Lutosławskich z Drozdowa” uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Piątnica

Cel ogólny Konkursu

 

Kształtowanie polskiej świadomości historycznej i kulturowej uczniów szkół podstawowych gminy Piątnica poprzez popularyzację wiedzy o ludziach, miejscach i wydarzeniach związanych z dziejami Polski i łączących się z historią Mazowsza i Podlasia

 

 

TERMINARZ KONKURSU:

 1. Do 20 października 2019 – rozesłanie regulaminu do szkół.
 2. Do 28 października 2019 – zgłoszenia przez szkoły deklaracji udziału w Konkursie.
 3. Do 20 listopada 2019 – przeprowadzenie konkursu na terenie szkół przez
  Szkolne Komisje Konkursu, w oparciu o arkusze testowe udostępnione za pośrednictwem Muzeum Przyrody w Drozdowie.
 4. Do 20 listopada 2019 – zajęcia lekcyjne lub edukacja własna ucznia na podstawie:
  • lekcji historii zrealizowanej w szkołach przez członków Komisji Konkursowej;
  • strony internetowej Muzeum: muzeum-drozdowo.pl;
  • prezentacji udostępnionej drogą elektroniczną po w/w lekcji historii.

 

 1. Do 21 listopada 2019 – przesłanie protokołów Szkolnych Komisji Konkursowych na adres e-mailowy organizatora.
 2. Listopad 2019 r. – zwiedzanie Muzeum w Drozdowa jako jedna z nagród; podsumowanie Konkursu.

 

NAGRODY:

 1. Konkurs ma tylko etap szkolny. Szkolnymi laureatami Konkursu są uczniowie, którzy uzyskają dwa najlepsze wyniki w każdej z klas VI, VII i VIII.
 2. W przypadku uzyskania z testu konkursowego przez więcej niż dwóch uczniów takiej samej liczby punktów, która decydowałaby o zajęciu dwóch pierwszych miejsc w klasie, przeprowadzona zostanie dogrywka w oparciu o pytania w formie zamkniętej i otwartej przygotowane przez Szkolną Komisję
 3. Nagrodą jest bezpłatny udział szkolnych laureatów i jednego nauczyciela /opiekuna/ ze szkoły w  zwiedzaniu Muzeum w Drozdowie.
 4. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.

 

 

ZASADY UDZIAŁU:

 1. Szkoła zgłasza we właściwym terminie udział w Konkursie na druku stanowiącym załącznik do
 2. Dyrektor szkoły, powołuje Szkolną Komisję Konkursu, która kontaktuje się z organizatorami Konkursu, koordynuje działania związane z udziałem uczniów w zajęciach lub ich samokształceniem, sporządza listę uczestników, przeprowadza konkurs, sporządza protokół wg wzoru z załącznika i przesyła go do Komisji Konkursu, koordynuje udział laureatów i nauczyciela w spotkaniu podsumowującym połączonym ze zwiedzaniem Muzeum w Drozdowie
 3. Ustalenia Szkolnej Komisji Konkursu mają charakter ostateczny i nie podlegają weryfikacji ze strony organizatorów Konkursu.
 4. Po otrzymaniu przez Muzeum zgłoszeń konkursowych i oświadczeń (RODO) korespondencja odbywać się będzie z Marcinem Rydzewskim na adres e-mail: muzeumdrozdowo@wp.pl oraz marydz1@wp.pl
 5. Lista laureatów oraz ich opiekunów zostanie opublikowana na stronie internetowej Muzeum wraz z terminem zwiedzania Muzeum i uroczystego podsumowania, podczas którego zostaną wręczone nagrody.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020