phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

DOFINANSOWANIE DO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH I SOLARNYCH – nabór zgłoszeń

Gmina Piątnica przystąpiła do prac przygotowawczych związanych ze złożeniem wniosku, celem pozyskania środków finansowych na realizację projektu polegającego na wykorzystaniu energii odnawialnej z kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych w ramach Osi Priorytetowej V w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza (typ projektu 4).

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 planowany jest na grudzień 2019 r., szacowany termin instalacji - 2020-2021 rok. Osoby, które składały ankiety w poprzednich latach proszone są o ponowne złożenie zgłoszenia ze względu na inny zakres zbieranych danych.

 1. Grant przyznawany jest Grantobiorcy w formie refundacji kosztów poniesionych na montaż kolektorów słonecznych i/lub instalacji fotowoltaicznej. Aby rozliczyć Grant, Grantobiorca (mieszkaniec) będzie zobowiązany do potwierdzenia dokonanego przez siebie zakupu, montażu oraz uruchomienia instalacji OZE (faktura, protokół odbioru, potwierdzenie opłaty, itp.). Planowana wartość dofinansowania – w przedziale między 70% a 75% kosztów kwalifikowalnych.

 

 1. Program działania w zakresie przygotowania do złożenia projektu przedstawia się następująco:
 • zebranie od właścicieli budynków mieszkalnych deklaracji wraz z ankietą: do dnia 25 listopada 2019 roku do pokoju nr  8.
 • wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, studium wykonalności projektu oraz wniosku o dofinansowanie do końca grudnia 2019 r.
 • w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, realizacja: lata 2020-2021.

 

 1. Wysokość grantu będzie uzależniona od mocy instalacji fotowoltaicznej lub wyboru odpowiedniego zestawu kolektorów słonecznych (uzależnionego od liczby osób). Maksymalna wartość instalacji OZE zostanie określona w Regulaminie konkursu. Wszelkie informacje w tym zakresie będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej gminapiatnica.pl.

 

 1. Grant będzie mógł być przeznaczony na montaż instalacji OZE, z której wytworzona energia powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców). Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.

Ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy Piątnica w pok. 2 oraz do pobrania w załączniku do niniejszej informacji.  

Do pobrania:

 1. Ankieta – instalacja fotowoltaiczna
 2. Deklaracja – instalacja fotowoltaiczna
 3. Ankieta – instalacja kolektory słoneczne
 4. Deklaracja – instalacja kolektory słoneczne

 

Załączniki do pobrania:

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020