phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Konserwacja i remont cmentarza wojennego w Jeziorku z dofinansowaniem

W 2020 roku Gmina Piątnica przystąpi do renowacji mogiły zbiorowej zakładników miasta Łomża (ofiar egzekucji), w której znajdują się prochy 52 zakładników spośród inteligencji miasta Łomży.

Remont cmentarza wojennego w Jeziorku uzyskał dofinansowanie ze środków finansowych z budżetu Wojewody Podlaskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Zakres prac przy mogile zbiorowej zakłada:

 1. Odnowienie ogrodzenia mogiły (29,97 m2) w tym:
 2. wyczyszczenie, zakonserwowanie fundamentów ogrodzenia, zakup i montaż czapek klinkierowych na słupach ogrodzenia i fundamencie, ręczna reprofilacja ubytków na powierzchniach pionowych i poziomych konstrukcji betonowych, gruntowanie  i malowanie powierzchni betonowych,
 3. demontaż starych przęseł metalowych, dostawa i montaż ogrodzenia stalowego, malowanego proszkowo, palisadowego z zaokrąglonym wykończeniem wraz  z elementami wyposażenia – wysokość ogrodzenia 0,6 m);
 4. Demontaż starej furtki wraz z dostawą i montażem nowej furtki stalowej, malowanej proszkowo, palisadowej z zaokrąglonym wykończeniem z elementami wyposażenia  o wymiarach 80x130 cm
 5. Odnowienie krzyża marmurowego znajdującego się cokole żelbetonowym (czyszczenie, szlifowanie, gruntowanie, ręczna reprofilacja ubytków, malowanie, szlifowanie, pastowanie i froterowanie Krzyża, odnowienie liter na pomniku w ilości 36 szt.)
 6. Odnowienie płyty z imionami zamordowanych:
 7. szlifowanie, pastowanie, froterowanie płyty, odnowienie liter na pomniku (1006 szt.) wraz z czyszczeniem, zakonserwowaniem i uzupełnieniem brakujących spoin  w fundamencie granitowym
 8. Wymiana płyt chodnikowych (wewnątrz i na zewnątrz mogiły), tj. rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz obrzeży trawnikowych 8x30cm wraz z ułożeniem nowego chodnika
 9. Humusowanie i obsianie trawnika na powierzchni 24,99m2
 10. Mała architektura:
 11. reprofilacja ubytków oraz zakonserwowanie fundamentów pod 2 ławkami, szlifowanie, pastowanie i froterowanie płyty na ławkach,
 12. Dostawa i montaż uchwytów na flagę (trójramienny).
 13. Wykonanie i montaż krzyża drewnianego z modrzewia syberyjskiego o przekroju 20x20 cm i wysokości 4,50 m, z belką poprzeczną o długości 2,0 m wraz z wyryciem daty na krzyżu, w tym:
 14. Demontaż istniejącego krzyża drewnianego oraz montaż nowego-
 15. Montaż zdemontowanej wcześniej figury Chrystusa po poprzednim wyczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnemu
 16. Wykonanie fundamentu pod krzyż, tablicę informacyjną i 2 ławki wraz ze szlifowaniem, pastowaniem i froterowaniem płyty na ławkach, czyszczeniem, reprofilacja ubytków na powierzchniach konstrukcji betonowych, gruntowanie i malowanie powierzchni betonowych (ławki)
 17. Demontaż, wyczyszczenie oraz ponowny montaż tablicy informacyjnej w słupach żelbetonowych

Teren cmentarza w 2006 roku został uznany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa za Miejsce Pamięci Narodowej.

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020