phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Strategia promocji gospodarczej Obszaru Inwestycyjnego Ziemi Łomżyńskiej na lata 2020-2027 – prośba o wypełnienie ankiety wśród przedsiębiorców Gminy Piątnica

Wójt Gminy Piątnica wraz z Prezydentem Miasta Łomża, Wójtem Gminy Łomża oraz rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży podpisali „Umowę na opracowanie Strategii promocji gospodarczej Obszaru Inwestycyjnego Ziemi Łomżyńskiej (OIZŁ) na lata 2020-2027”.

Obecnie trwają prace nad częścią diagnostyczną dokumentu. W celu identyfikacji oczekiwań przedsiębiorców odnośnie tworzonego dokumentu opracowaliśmy kwestionariusz ankiety, który dostępny jest pod adresem: https://ankieter.pwsip.edu.pl/surveys/20/. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu wśród przedsiębiorców informacji na temat prowadzonego badania. Im większa liczba podmiotów odpowie na ankietę, tym bardziej reprezentatywne będą jej wyniki i tym w większym stopniu  dalsze działania będą odpowiadać na rzeczywiste potrzeby.

 

Wśród celów opracowania znalazły się:

 • Określenie aktualnego stanu i zidentyfikowanie kierunków podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej OIZŁ.
 • Określenie pożądanego profilu inwestycji zarówno dla całego obszaru, jak i poszczególnych partnerów.
 • Określenie pożądanych kierunków zmian w zakresie zagospodarowania przestrzennego na obszarze wszystkich partnerów mających na celu doprowadzenie do stworzenia powiązanych obszarów inwestycyjnych odpowiednio dostępnych i uzbrojonych.
 • Przygotowanie wspólnej kompleksowej oferty inwestycyjnej Miasta Łomża, Gminy Łomża i Gminy Piątnica.
 • Opracowanie planu komunikacji (promocji) „Obszaru Inwestycyjnego Ziemi Łomżyńskiej”.
 • Zaplanowanie wspólnych działań w zakresie pozyskiwania środków na inwestycje w zakresie infrastruktury, uzbrajania terenów inwestycyjnych.

Kompleksowa oferta inwestycyjna miasta oraz gmin ma przyciągnąć do regionu inwestorów. Aby osiągnąć ten cel, samorządy postanowiły wykorzystać naukowy potencjał łomżyńskiej uczelni, czyli zlecić jej przygotowanie projektu Strategii, w którym znajdą się między innymi: pożądany dla wskazanego obszaru profil inwestycji, kierunki zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym, plan promocji  OIZŁ.

Szczegółowe informacje zawarte są w liście przewodnim Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy z Gospodarką.

Załączniki do pobrania:

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020