phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

„Liderzy Kooperacji” w Gminie Piątnica

Gmina Piątnica od 2018 r. uczestniczy w projekcie „Liderzy Kooperacji”, którego celem jest wypracowanie i wdrożenie Modelu Kooperacji (modelowego schematu współpracy) pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami z sektora polityki społecznej istotnymi z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich, na terenie pięciu województw makroregionu – podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz mazowieckiego.

W ramach projektu członkowie Partnerskiego Zespołu Kooperacji z Gminy Piątnica wraz z pozostałymi zespołami gmin wiejskich województwa podlaskiego, oraz przedstawicielami wojewódzkich podmiotów sektorowych, wchodzących w skład Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji w dniach od 6 do 8 listopada br. wzięli udział w Partnerskim Spotkaniu Wymiany Doświadczeń w Lublinie.         

Celem spotkania było podsumowanie   dotychczasowych działań poszczególnych zespołów, wymiana spostrzeżeń i refleksji pomiędzy uczestnikami na polu współpracy międzyinstytucjonalnej, wypracowanie wspólnych wniosków i założeń do końcowego sprawozdania z pilotażu a także przygotowanie rekomendacji i uwag do opracowanego Modelu Kooperacji. W ramach spotkania uczestnicy odwiedzili Klub Seniora prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach, Ośrodek Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej oraz Centrum Wsparcia Rodzin w Parczewie prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Bona Fides w Lublinie. Wizyty studyjne stały się źródłem nie tylko wiedzy o sposobie realizacji przyjętych działań, ale również inspiracji do ich podjęcia na płaszczyźnie lokalnych możliwości.                                                                 

Więcej informacji na temat projektu „Liderzy Kooperacji” dostępna jest na stronie www.rops-bialystok.pl.

 

Zdjecia zródło: rops-bialystok.pl

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020