phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Pomoc żywnościowa dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy we współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży informują o możliwości uzyskania wsparcia w formie pomocy żywnościowej.

Pomoc  realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc żywnościową mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

 • 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).
 • 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

W trakcie realizacji programu będą prowadzone działania w ramach środków towarzyszących, mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

 • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych
 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia
 • programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020