phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Nie tylko inwestycje w infrastrukturę

Ostatnie miesiące 2019 roku były niezwykle pracowite. Efektem tego udało nam się złożyć 5 wniosków o dofinansowanie projektów, które należą do grupy projektów nieinwestycyjnych. Należą do nich:

1. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Piątnica” jaki został złożony w dniu 18.12.2019 roku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się odebranie 147,08 Mg, w tym:

 • folii rolniczej białej - 67,68 Mg
 • folii rolniczej czarnej - 37,57 Mg
 • siatki do owijania balotów - 14,41 Mg
 • sznurka do owijania balotów - 5,18 Mg
 • opakowania po nawozach - 9,99 Mg
 • opakowania typu Big Bag-12,25 Mg

Z wybranymi gminami w ramach ogłoszonego konkursu o dofinansowanie wniosków na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej do dofinansowania, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisze umowy o dofinansowanie najpóźniej do 30.06.2020 r. Planowany termin realizacji projektu: 01.07.2020-30.11.2020.


2. „Program Aktywności Lokalnej w Gminie Piątnica i Gminie Śniadowo” jaki został złożony w dniu 11.12.2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Projekt złożony został w Partnerstwie z Ośrodkiem Współpracy Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, Gminą Piątnica, Gminą Śniadowo i Ośrodkami Pomocy Społecznej z gminy Piątnica i Śniadowo, którzy będą Realizatorami zaplanowanych w projekcie działań. W ramach tego przedsięwzięcia przewiduje się:

 • 3 miesięczne staże zawodowe w oparciu o Polskie Ramy J.S. i P.
 • indywidualne doradztwo zawodowe dla Uczestników projektu
 • kursy zawodowe w oparciu o indywidualną ścieżkę rozwoju Uczestników projektu
 • warsztaty umiejętności społecznych i osobistych dla Uczestników projektu
 • realizacja 4 inicjatyw społecznych

Projekt obejmie wsparciem 40 Uczestników projektu z gminy Piątnica i Śniadowo, spełniających kryteria wskazane w ramach tego typu działań. Planowany termin realizacji projektu: 01.08.2020 – 31.08.2021.


3. „Aktywni na rynku pracy” jaki został złożony w dniu 11.12.2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Projekt złożony został w Partnerstwie z LOGOS Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk z Łomży. W ramach projektu zaplanowano:

 • realizację szkoleń zawodowych dla 16 Uczestników projektu biernych zawodowo z terenu gminy Piątnica, Wizna, Łomża, Śniadowo i Miastkowo, tj. opiekun osób starszych”, kurs spawania – spawacz metodą TIG-135, pracownik usług kosmetycznych
 • realizację płatnych 4 miesięcznych staży zawodowych.

Planowany termin realizacji projektu: 01.09.2020-31.01.2022


4. „Własny biznes moim celem” jaki został złożony w dniu 04.12.2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Projekt złożony został w Partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży. Projekt zakłada przyznanie 6 Uczestnikom projektu dotacje na działalność gospodarczą wraz ze wsparciem pomostowym na maks. okres 12 miesięcy. Planowany termin realizacji projektu: 01.04.2020-31.10.2021.


5. „Wsparcie na starcie – program edukacyjny dla dzieci i nauczycieli z Gminy Piątnica” złożony w dniu 17.12.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Projekt obejmuje wsparcie dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy, a także nauczycieli tej placówki. Planowany termin realizacji projektu to 01.09.2020 – 31.01.2022. Projekt zakłada realizację następujących działań:

 • szkolenie dla nauczycieli z zakresu Efektywnej nauki
 • innowacyjne warsztaty dla 20 nauczycieli z zakresu wykorzystania elementów myślenia wizualnego na lekcjach z języka polskiego i matematyki, nauczania programowania w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem Ozobota etc.
 • zajęcia dla uczniów z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa „Młodzi ratownicy medyczni”
 • zajęcia muzyczno-rytmiczne, wokalno-instrumentalne, z matematyki, z języka polskiego, z języka niemieckiego, zajęcia kulinarne
 • w ramach zajęć z języka angielskiego planowane jest utworzenie koła teatralnego „English Drama Club”.

Projekt złożony w Partnerstwie Gminy Piątnica, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy z Fundacją Akademia Nauki z Białegostoku. O dalszych postępach prac związanych z oceną formalną i merytoryczną ww. przedsięwzięć będziemy informować na bieżąco.

 

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020