phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych – na rok szkolny 2020/2021

2 marca 2020 r. rozpocznie się rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, a także do klas wyższych niż klasa I oddziałów sportowych w Szkole Podstawowej w Piątnicy wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy, na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych na rok szkolny 2020/2021 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), w zarządzeniu Nr 12.2020 Wójta Gminy Piątnica z dnia
31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica, na rok szkolny 2019/2020  oraz uchwale Nr 144/XXVI/2017 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica.

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły zostały ustalone następujące kryteria, punktacja oraz dokumentacja potwierdzająca kryteria:

1)  kandydat, który realizował obowiązkowe przygotowanie przedszkolne na terenie Gminy Piątnica - 50 pkt;

2)   kandydat pozostaje na utrzymaniu samotnego rodzica lub obojga rodziców pracującego(ych), prowadzącego(ych) gospodarstwo rolne, pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczącego(ych) się w systemie stacjonarnym - 40 pkt;

3)  kandydat, którego rodzeństwo już uczęszcza lub ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub szkoły podstawowej na terenie Gminy Piątnica - 30 pkt;

4) kandydat, którego co najmniej jedno z rodziców pracuje na terenie Gminy Piątnica - 20 pkt.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie wyżej wymienionych kryteriów są oświadczenia rodzica (rodziców).

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów, do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica na rok szkolny 2019/2020:

Lp.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMINY
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMINY                                      W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 od 02.03.2020 r.


 do 16.03.2020 r.

od 06.05.2020 r.


do 13.05.2020 r.

2.

Prace Komisji Rekrutacyjnej - weryfikacja wniosków

od 17.03.2020 r.

 

do 30.03.2020 r.

od 14.05.2020 r.

 

do 27.05.2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

31.03.2020 r.

28.05.2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia

od 01.04.2020 r.


do 08.04.2020 r.

od 29.05.2020 r.


do 05.06.2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

09.04.2020 r.

08.06.2020 r.

6.

Składanie do Komisji Rekrutacyjnej wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły

od 10.04.2020 r.

 

do 16.04.2020 r.

od 09.06.2020 r.

 

do 15.06.2020 r.

7.

Sporządzanie uzasadnień przez Komisję Rekrutacyjną

 

do 17.04.2020 r.

 

do 21.04.2020 r.

 

do 16.06.2020 r.

 

do 20.06.2020 r.

8.

Składanie przez rodziców/opiekunów prawnych odwołań od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej

od 22.04.2020 r.

 

do 28.04.2020 r.

od 22.06.2020 r.

 

do 28.06.2020 r.

9.

Rozpatrzenie odwołań od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej przez Dyrektora szkoły

do 29.04.2020 r.

 

do 05.05.2020 r.

od 29.06.2020 r.

 

do 05.07.2020 r.

 

* Wzory wniosków dostępne są w każdym przedszkolu i szkole podstawowej.

Do pobrania:

- Zarządzenie Nr 12.2020 Wójta Gminy Piątnica z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica, a także do klas wyższych niż klasa I oddziałów sportowych w Szkole Podstawowej w Piątnicy wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy.

- Uchwała Nr 144/XXVI/2017 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica

 

Załączniki do pobrania:

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020