phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Dopłaty 2020 – obowiązujące terminy

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019 należy złożyć do 15 kwietnia.

Zasady składania i wzór oświadczenia: https://bit.ly/3dOecr1

Oświadczenie można przekazać w następujący sposób:

 • pozostawić we wrzutni umieszczonej przy wejściu do biura powiatowego,
 • wysłać pocztą,
 • złożyć przez platformę ePUAP,
 • przesłać zeskanowane dokumenty e-mailem do właściwego biura powiatowego, a oryginały dostarczyć do Agencji w terminie późniejszym,
 • zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet.
 • Instrukcja wypełniania wniosku w aplikacji eWniosek Plus: https://bit.ly/3dMJ62Y

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo należy złożyć przez internet, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus do 15 maja.

 
 

 

ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO BRAK ZMIAN W 2020 ROKU

W ODNIESIENIU DO WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI

ZŁOŻONEGO W ROKU 2019

 

Wzór Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019 - otwórz

(W celu wydruku Oświadczenia na stronach A4 należy użyć odpowiednich ustawień drukarki)

 

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019 można składać w terminie od dnia 2 marca 2020 r. do dnia 15 kwietnia 2020 r.

Termin na złożenie Oświadczenia nie podlega przywróceniu.

Skuteczne złożenie Oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020 i ubieganiem się przez rolnika o płatności, o które ubiegał się w 2019 roku. Rolnik, który skutecznie złoży Oświadczenie nie musi składać w 2020 roku wniosku o przyznanie płatności.

Oświadczenie może zostać złożone osobiście przez rolnika, przez osobę trzecią lub za pośrednictwem poczty, w tym przypadku za datę wpływu do ARiMR uznaje się datę stempla pocztowego. Oświadczenie można złożyć także poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP). 

WAŻNE

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostały wrzutnie/urny, w których możliwe jest pozostawienie dokumentów/wniosków/oświadczeń bez konieczności osobistego kontaktu z pracownikami Agencji.

Oświadczenie można także przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej (w tym przypadku rolnik otrzymuje potwierdzenie nadania) lub elektronicznie przy użyciu skrzynki ePUAP: epuap.gov.pl/wps/portal w przypadku, gdy rolnik posiada Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Informacje jak założyć profil zaufany i jak z niego korzystać znajdują się na stronie: www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

Rolnicy uprawnieni do złożenia Oświadczenia mogą także zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i wypełnić wniosek przez Internet, do czego zachęcamy. W przypadku rolników, którzy kwalifikują się do złożenia Oświadczenia w większości przypadków wystarczy sprawdzić spersonalizowane dane w eWnioskuPlus, a następnie je zatwierdzić.

Jeśli rolnik nie może skorzystać z powyższych możliwości, to istnieje możliwość przesłania zeskanowanych dokumentów za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres mailowy biura powiatowego właściwego ze względu na adres zamieszkania Wnioskodawcy. W tym przypadku Beneficjent zostanie poproszony o złożenie oryginału dokumentu w odpowiedniej placówce ARiMR w terminie późniejszym (do ostatniego dnia składania wniosków).

Adresy skrytek ePUAP (dla osób, które posiadają Profil Zaufany) oraz adresy e-mail biur powiatowych dostępne są tutaj.

Po złożeniu Oświadczenia, jeśli jest to zasadne, rolnik może złożyć formularz zmiany do wniosku w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r. (ustawowy termin na składanie zmian, tj. 31 maja 2020 roku, przypada w niedzielę).

 

Oświadczenie może być składane przez rolników, którzy:

 

  • w 2019 r. ubiegali się wyłącznie o:

    

   • jednolitą płatność obszarową,
   • płatność za zazielenienie,
   • płatność dodatkową,
   • płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu,
   • płatność do owiec,
   • płatność do kóz,
   • płatność niezwiązaną do tytoniu,
   • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
   • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
   • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020),

    

  • w 2019 r. nie ubiegali się o przyznanie:

    

   • płatności dla młodych rolników, płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, płatności do powierzchni upraw roślin pastewnych, płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy truskawek, płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do bydła, płatności do krów,
   • płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020),
   • płatności ekologicznej (PROW 2014-2020),

    

 

 • zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha,
 • potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 roku,
 • chcą ubiegać się w 2020 roku o te same płatności co we wniosku o przyznanie płatności w 2019 roku.

 

Uwaga:

W przypadku, gdy w 2019 roku zostały wykryte w sprawie o przyznanie płatności przedeklarowania powierzchni stwierdzonej względem powierzchni deklarowanej i rolnik złoży w 2020 roku Oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w powierzchniach deklarowanych działek do płatności, wówczas przedeklarowania mogą zostać także wyliczone w sprawie w roku 2020, co może skutkować zmniejszeniem lub odmową przyznania płatności.

W przypadku, gdy Oświadczenie zostanie złożone przez rolnika (do dnia 15 kwietnia), który nie spełnia wymogów ustawowych do złożenia przedmiotowego Oświadczenia lub w Oświadczeniu będą braki formalne, które nie zostaną uzupełnione (np. brak podanych danych osobowych lub brak podpisu) lub Oświadczenie wpłynie do ARiMR po terminie, wówczas zostanie wydane Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

W przypadku wydania Postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania rolnik ma prawo złożyć wniosek o przyznanie płatności na rok 2020 (o ile nie minął termin na składanie wniosków o przyznanie płatności).

 

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020