phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Złożyliśmy wnioski na dofinansowanie na działania na rzecz aktywizacji mieszkańców

Mimo obecnej sytuacji związanej z pandemią nie zwalniamy tempa. W dniu 15.04.2020 roku złożyliśmy kolejne wnioski o dofinansowanie projektów.

Należą do nich:

 1. Centrum Aktywności Lokalnej w Krzewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Zaplanowany termin realizacji inwestycji: 2021 rok.

Realizacja przedmiotowego projektu dotyczy remontu zdegradowanego budynku świetlicy wiejskiej w Krzewie wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych i utworzenie w tym miejscu Centrum Aktywności Lokalnej (CAL), świadczącego usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa.

Planowany zakres prac inwestycyjnych obejmuje przede wszystkim:

 • Termomodernizację budynku
 • Wymiana instalacji wodociągowej i elektrycznej
 • Instalacje sanitarne
 • Roboty wykończeniowe wewnątrz budynku

Planowana wartość inwestycji ogółem: to ok. 520 000,00 zł przy 60,30% udziale środków zewnętrznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 1. Moja firma na wyciągnięcie ręki” oraz „Moja własna firma” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Planowany termin realizacji projektów: 01.11.2020 – 31.05.2022.

Oba projekty zostały złożone w Partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży i zakładają przyznanie 11 Uczestnikom projektu z gmin: Piątnica, Wizna, Łomża, Miastkowo i Śniadowo dotacji na działalność gospodarczą wraz ze wsparciem pomostowym na maks. okres 12 miesięcy.

Szacowana wartość obu projektów to ok. 634 000,00 zł przy 95% udziale środków zewnętrznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego

O dalszych postępach prac związanych z oceną formalną i merytoryczną ww. przedsięwzięć będziemy Państwa informować na bieżąco.

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020