phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Pomoc Żywnościowa zostanie dostarczona do domów osób najbardziej potrzebujących

W dniu 28 kwietnia 2020r. żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej dostarczyli do Urzędu Gminy ponad 300 paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących z terenu naszej gminy.

Ze względu na panujące zagrożenie epidemiczne, w dniu 29 kwietnia 2020r. pracownicy Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy, dostarczą  paczki pod wskazane adresy.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom za pomoc w realizacji tego zadania.

Przypominamy!

Pomoc żywnościowa skierowana do następujących grup osób najbardziej potrzebujących:
-  bezdomni
-  niepełnosprawni
-  migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe( w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie)
-  pozostałe grupy odbiorców, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1402,00 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020