phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych na terenie gminy Piątnica zakończona

Prawie 3 miliony 900 tysięcy złotych kosztowała przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych na terenie gminy Piątnica, które zostały wykonane przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych, tj.
 • Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Wesołej w miejscowości Piątnica Poduchowna wraz z przebudową skrzyżowania ww.ulic o dług. 360 m
 • Budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jeziorko (ul. Leśna, Nowa i Leszczynowa) o dług. 2,06 km

W dniu 17.06.2020 r. obie drogi zostały oficjalnie otwarte.

W ramach prac na pierwszej z inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy u. Ogrodowej i ul. Wesołej w miejscowości Piątnica Poduchowna wybudowano m.in. nawierzchnię bitumiczną jezdni o szer. 6,0 m, obustronny chodnik z kostki betonowej polbruk, zjazdy na posesje, przebudowano skrzyżowanie ul. Ogrodowej z ul. Wesołą.  Inwestycja obejmowała również budowę kanału deszczowego, przebudowę wodociągu i przebudowę sieci telekomunikacyjnej.

Wartość inwestycji wyniosła 1 110 064,06 zł, przy udziale środków zewnętrznych w kwocie 709 256,28 zł.

Z kolei na drugiej inwestycji drogowej związanej z budową drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jeziorko (ul. Leśna, Nowa i Leszczynowa) wybudowano nawierzchnię bitumiczną szerokości 5,0 m, zjazdy na posesje, utwardzono pobocza. Inwestycja obejmowała także przebudowę wodociągu, przebudowę sieci telekomunikacyjnej i energetycznej.

Wartość inwestycji wyniosła 2 767 421,56 zł, przy udziale FDS w kwocie 1 433 924,02 zł.

Generalnym wykonawcą obu inwestycji było Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp.  z o.o.  w Łomży.

Obie inwestycje zostały zrealizowane w okresie od 13.11.2019 do 29.05.2020 r.

"Te inwestycje przyczynią się przede wszystkim do poprawienia dostępności komunikacyjnej obu miejscowości. Usprawnią dostęp obywateli do usług świadczonych przez podmioty i instytucje,
w szczególności z zakresu administracji publicznej, oświaty, ochrony zdrowia, handlu, usług, itp. Wpłyną znacząco na poprawę połączeń drogowych. Szukaliśmy rządowej oferty, która pozwoliłaby gminie zaangażować środki pozabudżetowe i to wreszcie się udało"
- mówi Artur Wierzbowski – wójt gminy Piątnica. Zaznacza, że inwestycja jest możliwa dzięki skutecznemu pozyskaniu przez gminę środków z rządowego programu wsparcia dróg lokalnych.

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020