phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

Wójt Gminy Piątnica – Artur Wierzbowski zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Piątnica za rok szkolny 2019/2020.

O stypendia mogą ubiegać się uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica. Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach:

 1. za szczególne osiągnięcia w nauce;
 2. za wybitne osiągnięcia sportowe;
 3. za wybitne osiągnięcia artystyczne.

           

            Szczegółowe kryteria dla poszczególnych kategorii określa Regulamin wprowadzony Uchwałą nr 59/X/2019 Rady Gminy Piątnica z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Piątnica (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 4736 ze zm.)

 

            Wysokość stypendium wynosi 100,00 zł (netto) miesięcznie, które wypłacane jest przez okres 10 miesięcy.

 

WNIOSEK

Z wnioskiem o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Piątnica występują:

 • dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców ucznia,

lub

 • rodzice ucznia.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kserokopię świadectwa ucznia za ostatni rok nauki lub wydruk z dziennika elektronicznego ocen rocznych za ostatni rok nauki potwierdzony przez dyrektora szkoły;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów określonych w Regulaminie.

Wnioski o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Piątnica za rok szkolny 2019/2020 można składać do 31 sierpnia 2020 r. w sekretariacie Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy, ul. Szkolna 29, 18-421 Piątnica Poduchowna w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

W załączeniu:

 1. Wzór wniosku.
 2. Uchwała nr 59/X/2019 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Piątnica.
 3. Uchwała nr 107/XVII/2020 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Piątnica.
Załączniki do pobrania:

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020