phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Społeczność, organizowanie, współdziałanie, angażowanie

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu (29.07), przyznał dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na dwa projekty, realizowane w ramach Lokalnych Grup Działania (LGD).

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych otrzyma wsparcie na realizację projektu „Program Aktywności Lokalnej w gminie Piątnica i w gminie Śniadowo”,  którego głównym celem jest zaktywizowanie i zorganizowanie społeczności lokalnej. Projekt jest skierowany do osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, ich otoczenia oraz społeczności lokalnej. W ramach aktywizacji społecznej przewidziane są warsztaty, kursy, szkolenia, inicjatywy społeczne, wsparcie pracowników socjalnych. W ramach aktywizacji zawodowej przewiduje się m. in.: kursy zawodowe, staże zawodowe, poradnictwo indywidualne, wsparcie pracowników socjalnych.

Projekt będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy i Ośrodek Pomocy Społecznej w  Śniadowie. Wartość dofinansowania projektu  wynosi  316 815,85 . Projekt zgłoszony został w ramach Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi”.

 

Z kolei Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie będzie realizować projekt „SOWA II – Społeczność, Organizowanie, Współdziałanie, Angażowanie”. Działania w projekcie mają na celu wsparcie ukierunkowane na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym oraz rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Zaplanowano tu działania o charakterze środowiskowym, organizacja spotkań, konsultacji, działania edukacyjne
i debaty społeczne dla mieszkańców. Działania te pozwolą na zwiększenie aktywności oraz integracji lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wartość dofinansowania projektu wynosi 100 000,00 . Projekt zgłoszony został w ramach „Lokalnej Grupy Działania Tygiel Doliny Bugu”. Wnioskodawcą w projekcie jest Gmina Drohiczyn.

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020