phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Gmina Piątnica otrzymała kolejne środki na doposażenie pracowni przyrodniczych w szkołach

Szkoła Podstawowa w Kisielnicy otrzymała kwotę 73.346,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. W nadchodzącym roku szkolnym uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kisielnicy będą realizować podstawę programową z chemii, fizyki, biologii i geografii w pracowniach wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne. 

Szkoła Podstawowa w Kisielnicy to czwarta placówka oświatowa, na sześć uprawnionych szkół, która uzyskała tak znaczące wsparcie dedykowane na doposażenie pracowni przedmiotowych. Gmina Piątnica w ramach tego programu otrzymała łącznie   271.142,00 zł. W następnym roku będziemy ubiegać się o kolejne środki z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Olszynach i Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach.

Wójt Gminy Piątnica - Artur Wierzbowski uważa, iż pozyskane fundusze pozwolą, bez potrzeby wydatkowania  własnych środków, rozwiązać problem niewystarczającej liczby pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznych w naszych szkołach. To natomiast jest jednym z elementów realizacji zasady  równych  szans  edukacyjnych, jako  jednakowych warunków kształcenia uczniów z terenu Gminy Piątnica.

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020