phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Rok szkolny 2020/2021

1 września 2020 r. rozpoczyna się nowy rok szkolny 2020/2021. Niestety rozpoczyna się on w trudnym dla nas wszystkich czasie - okresie pandemii COVID-19. Troską nas wszystkich jest to, aby Państwa dzieci – najmłodsi mieszkańcy naszej gminy czuli się w szkole i przedszkolu bezpiecznie, a ich codzienne funkcjonowanie podczas zajęć dydaktycznych i opiekuńczych było pełne radości, związanej z przebywaniem ze swoimi nauczycielami oraz rówieśnikami. Dnia 26 sierpnia 2020 r. odbyła się narada dyrektorów jednostek oświatowych z Wójtem Gminy Piątnica - Panem Arturem Wierzbowski. Spotkanie dotyczyło stanu przygotowań szkół nowego roku szkolnego w szczególności realizacji wytycznych i procedur dotyczących zabezpieczenia przed COVID-19.

W związku z sytuacją epidemiczną panującą na terenie kraju, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa dzieci szkoły oraz placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica przygotowały szereg procedur związanych z bezpiecznym przebywaniem na terenie obiektów oświatowych. Procedury te zostały przygotowane na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego i ustaleń Wójta z dyrektorami szkół.

 1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

    Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 w Gminie Piątnica odbywać się będzie w znacznie ograniczonym zakresie. Decyzję dotyczącą formy, przebiegu oraz szczegółowy harmonogram inauguracji roku szkolnego podejmują dyrektorzy szkół i placówek oświatowych. Szczegółowe informacje w tej sprawie znajdują się na stronach internetowych tych placówek.

 1. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

II.1. Za pośrednictwem stron internetowych szkół, dziennika elektronicznego oraz zebrań organizowanych w każdej szkole, rodzice oraz uczniowie zostaną poinformowani o wszystkich szczegółowych procedurach bezpieczeństwa obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych.

II.2. W celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji wewnątrz szkoły, w miarę możliwości techniczno - architektonicznych zostaną udostępnione wszystkie wejścia do budynków.

II.3. Poszczególne oddziały (klasy) w miarę możliwości będą korzystały z jednej sali dydaktycznej. Nauczyciele będą przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi salami.

II.4. W czasie przerw uczniowie będą przebywali w wyznaczonym dla danego oddziału obszarze.

II.5. Przed wejściem do szkoły oraz na korytarzach zostaną umieszczone pojemniki z płynami dezynfekującymi.

II.6. Dyrektorzy szkół mogą podjąć decyzję o konieczności noszenia przez uczniów maseczek zakrywających usta oraz nos podczas przebywania na korytarzu oraz w innych częściach wspólnych obiektu szkoły.

II.7. Korzystanie ze stołówki szkolnej odbywać się będzie zgodnie z opracowanym harmonogramem dla poszczególnych oddziałów.

II.8. Organizowane przez szkołę zajęcia pozalekcyjne ograniczone będą do niezbędnego minimum.

II.9. Lekcje wychowania fizycznego w miarę możliwości (przy odpowiednich warunkach atmosferycznych) będą odbywały się na zewnątrz szkoły z unikaniem bezpośredniego kontaktu między uczniami.

II.10. Szkoły nie będą organizowały wyjść grupowych uczniów oraz wycieczek szkolnych.

II.11. Rodzice na teren obiektu szkoły będą mogli wchodzić tylko w uzasadnionych przypadkach. To będzie wiązało się z pomiarem temperatury, zasłonięciem ust i nosa oraz dezynfekcją rąk. Wszystkie wejścia do placówek będą rejestrowane.

II.13. Ze względu na ograniczenie do minimum zagęszczenia uczniów w szkole korzystanie ze świetlicy oraz wyżywienia w stołówce szkolnej powinno odbyć się tylko w sytuacji, kiedy jest to rzeczywiście niezbędne.

II.14. Dowóz uczniów do szkół odbywać się będzie z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych. Autobusy szkolne będą codziennie ozonowane.

III. ŚRODKI OCHRONY

III.1. Szkoły posiadają środki do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz dyspensery.

III.2. Placówki zostały wyposażone w termometry.

III.3. Nauczyciele i pracownicy administarcyjno-obsługowi otrzymali środki ochrony indywidualnej.

III.4. Wszystkie szkoły wyznaczyły miejsca z przeznaczeniem na izolatorium.

 

Wyżej przedstawione procedury oraz obostrzenia mogą zostać zmodyfikowane w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej w kraju.

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020