phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz pożegnania emerytów

Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215), nauczyciel mianowany to trzeci stopień awansu zawodowego. Według przepisów ustawy może go zdobyć nauczyciel kontraktowy, który po przepracowaniu 2 lat od uzyskania tego stopnia, odbył staż trwający 2 lata i 9 miesięcy oraz zdał egzamin przed komisją powołaną przez organ prowadzący. W skład komisji wchodzą: przedstawiciel organu prowadzącego, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, a także dwóch nauczycieli wpisanych na listę ekspertów przez Ministra Edukacji Narodowej.

W dniach 1-2 lipca 2020 r. do egzaminu przystąpiło i uzyskało wynik pozytywny sześciu nauczycieli. Wśród zdających przeważali nauczyciele wychowania przedszkolnego z Samorządowego Przedszkola w Piątnicy wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy – cztery osoby, a także po jednym nauczycielu ze Szkoły Podstawowej im. Ofiar Katynia w Jeziorku i Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach.

            Dnia 16 września br. akty mianowania odebrało 5 nauczycieli. Uroczystość odbyła się w sali Gminnej Hali Sportowej w Piątnicy, w której uczestniczyli: Pan Artur Wierzbowski - Wójt Gminy Piątnica, dyrektorzy szkół: Pani Jolanta Uczyńska i Pani Marta Ogonowska-Stolarczyk oraz pracownicy Urzędu Gminy Piątnica i Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy. Wójt osobiście wręczył akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego oraz odebrał od nauczycieli ślubowanie według roty zawartej w ustawie Karta Nauczyciela.

            W trakcie uroczystości Wójt Gminy Piątnica Pan Artur Wierzbowski podziękował również pracownikom oświaty, którzy w ostatnich miesiącach przeszli na emeryturę. Żegnając byłych pracowników skierował do Nich słowa wdzięczności za wieloletnią pracę na rzecz młodego pokolenia naszej gminy.

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020