phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Rozpoczynamy konsultacje Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021

Wójt Gminy Piątnica zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, działających na rzecz mieszkańców Gminy Piątnica, do współtworzenia Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, poprzez zgłaszanie uwag i sugestii do zapisów tego dokumentu na załączonym formularzu.

Opinie do projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi” należy nadsyłać na odpowiednim formularzu (załącznik nr 2 do zarządzenia) w terminie od 05.11.2020 do 26.11.2020 roku, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres: ugpiatnica@gminapiatnica.pl  lub bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Gminy w Piątnica– pokój nr 8.

Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza proszę zapoznać się z projektem „Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Modzelewska, inspektor Urzędu Gminy Piątnica, tel. 86 215 21 60, e-mail: k.modzelewska@gminapiatnica.pl.

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020