phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Komunikat w sprawie poboru IV raty podatków lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące październik, listopad i grudzień 2020 r. w drodze inkasa

Informujemy, że ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wynikające z rozprzestrzeniania się korona wirusa SARS-CoV-2 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy oraz w celu przeciwdziałania COVID-19 w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zawiesza się pobór IV raty podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące październik, listopad i grudzień 2020 r. w formie inkasa, realizowany przez sołtysów.

Należny podatek należy uregulować, z zachowaniem terminu płatności, przypadającego do dnia 16 listopada 2020 roku 

Wpłat można dokonywać przelewem na indywidualny numery rachunku bankowego wskazany w decyzji w sprawie wymiaru podatku na 2020r. lub w zawiadomieniu w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Istnieje możliwość zapłaty podatku w formie przelewu ze swojego konta przez członka rodziny (małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę) z określeniem w tytule przelewu: imię i nazwisko podatnika, którego dotyczy wpłata.

 

Poniżej numery kont do wpłat:

Konto główne do podatków - 68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
 
konto do opłat za odpady komunalne 54 8762 0009 0000 1270 2000 0660

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020