phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Wyszukuj

Uwaga! Kary za niesegregowanie odpadów komunalnych

Dotychczas segregacja odpadów była dobrowolna – teraz stała się OBOWIĄZKIEM.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Wójta Gminy Piątnica oraz właściciela nieruchomości.

Popiół musi być wyrzucany do oddzielnego pojemnika nie mieszajmy go z odpadami zmieszanymi.

Wójt Gminy na podstawie powiadomienia, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej (3 krotność stawki podstawowej miesięcznej).

Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2028).

Powyższe rozporządzenie wprowadziło w życie nowy Jednolity System Segregowania Odpadów (JSSO) na terenie całego kraju. Odpady komunalne są podzielone na cztery główne frakcje:

 • papier (kolor niebieski)
 • metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty)
 • opakowania szklane (kolor zielony)
 • odpady „BIO”- biodegradowalne (kolor brązowy)

oraz odpady zmieszane

Na terenie gminy Piątnica dodatkową frakcją zbieraną oddzielnie jest popiół.

 

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020