phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Wyszukuj

Udział w projekcie Gminy Piątnica w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Piątnica

Gmina Piątnica podjęła decyzję o złożeniu wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Niezbędne jest zebranie danych dotyczących ilości zalegających folii.

Proszę o pilne wypełnienie deklaracji i złożenie jej do Urzędu Gminy Piątnica, pokój 3. Deklaracje będą przyjmowane do 31 sierpnia 2021 r. do końca dnia.  DEKLARACJA jest dostępna na stronie Urzędu Gminy Piątnica – www.gminapiatnica.pl.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty odbioru tj. zbierania, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „big bag”.

Właściciel odpadów powinien złożyć i związać folię w paczki po 30 kg.

Folie muszą być czyste tj. opróżnione z zanieczyszczeń i ziemi. Powinny  być przechowywane u rolnika pod dachem aby nie zalegało na nich błoto, woda czy zmarzlina.

W przypadku nieotrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.

W celu weryfikacji pomocy publicznej de minimis proszę wypełnić FORMULARZ link do strony pomocy publicznej de minimis https://srpp.minrol.gov.pl/index.php?act=report

Akcja ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Piątnica pozbycia się odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych w sposób prawidłowy, ekologiczny i przyjazny środowisku.

 

Załączniki do pobrania:

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020